Monthly Archives: May 2011

MMKamp’11

Reni Hofmuller field recording

Same as last year, MMKamp’11 was done in collaboration with TIK project, but this time in small city of Marija Bistrica, surrounded by  north Croatian small hills. MMKamp/TIK had two parts: workshop focusing on “sound-walk” and Eco Time Conference questioning relations between time, ecology and new media arts held between 16th and 21st May, 2011.

Sound walk workshop was held by Jonathan Prior from Edinburgh. His work on ecology of sound together with sound walks (http://12gatestothecity.com/) were presented, and ear cleaning exercise conducted.

Jonathan Prior leading sound walk workshop

Ear cleaning exercise helped students to understand the complexity of sounds around us and recognizing sounds that we usually filter out. This was useful in Oršic castle museum where sound walk recording took place.

Matija Gubec, the peasant king, sculpture near museum

Museum’s focus was on peasant upraising till ’90s in 20th century. Since, it’s orientation has shifted towards landlords living style and Croatian national uprising and its cultural phenomenon. Change of focus from symbols of socialist times  to pancapitalism was interesting starting point for sound research.

Peasant upraising depicted

Recording varied from narrative parts to abstract sounds, sometimes edited in song patterns, with hollow and surrealist touch. End peace was recorded, conceptualized and edited by: Ana Vuždarić, Reni Hofmuller, Barbara Huber, Mimoza Vuthaj, Sonja Fureš, Michal Curdny, Martina Kederova, Jonathan Prior and Kruno Jošt.

Barbara Huber recording sounds of wind around the sculpture

Method, or strategy, was devised to join individual audio pieces in group work. Sounds were mapped on castle, and small groups were choosing their favourite spot. Sound cloud was created and each group had to form their experiance with thir own, but also recordings done by others.

Sound mapping

Draft was edited by Kruno Jost and Jonathan Prior and finalized edit done by Reni Hofmuller. Enjoy sound piece, and have a look at photolog >>

Also find blog entry from Jonathna Prior here >>

Najava: Eco-Time Conference III

Time – Ecology – New Media Art
Vrijeme – ekologija – nove medijske umjetnosti
Saturday, 21st of May 2011 / Subota, 21.05.2011.

Zabok, Zelena soba – trg D. Domjanića 6

15 h -18h: New Media Art and Ecology
15 h -18h: Nove medijske umjetnosti i ekologija

Speakers/govornici:

Ivan Ladislav Galeta
Obzirom da si danas svatko može uzeti pravo biti umjetnicom ili umjetnikom, zato čak nije potrebna ni posebna naobrazba, u zadnje vrijeme postaje zabrinjavajućom činjenica kako isto tako svatko može smatrati da upravo njezina/njegova djela zaslužuju biti sačuvana za budućnost, čak i svojim cjelokupnim opusom.
http://timeinventorskabinet.org/wiki/doku.php/ladislav_galeta

Reni Hofmuller
Ekologija za Hofmuller nije samo pitanje kao što je: “koliko struje mogu konzumirati?”, no i razumijevanje ravnoteže. Postoji li ravnoteža u onom što ljudi donose među sobom, postoji li balans između onog što ide unutra i ono što ide van.
http://timeinventorskabinet.org/wiki/doku.php/reni_hofmuller

Jonhatan Prior
Prior radi na polju antropo-geografije u kojem istražuje odnos između prakse očuvanja okoliša i estetskih vrijednosti Velike Britanije. Kroz metodu détournementa te dekonstrukcije akustičnog okoliša Prior stvara nove zvučne ekologije pokazujući da soundwalk daje praktičarima i slušateljima mogućnost da aktivno sudjeluju u činu rekonstrukcije, podizanja, pa čak i brisanja psihoakustičkih svojstva prostora i vremena, nebitno da li se nalazi u umjetničkoj galeriji ili na gradskim ulicama.
http://timeinventorskabinet.org/wiki/doku.php/johnatan_prior

Nina Czegledy i Erika Pasztor
Zašto je hrana važna?
Živimo u vremenu kada se potrošačko društvo pokušava vratiti u ne-potrošačko društvo. Ovaj je pokušaj usko povezan s pojmom vremena i održivosti. Koncept održivosti postoji već odavno, no dobio je novi zamah u posljednjih nekoliko desetljeća. Novi poticaji se razvijaju primarno zbog ekoloških katastrofa i globalne financijske krize. Naravno, hrana je jedan od najznačajnijih faktora u ovoj borbi. Ekološki aktivizam u umjetnosti bio je evidentan ranije od ostalih mainstream javnih manifestacija i naširoko izražena danas više nego ikad prije.
http://timeinventorskabinet.org/wiki/doku.php/nina_czegledy

Conference is realized in partnership of Cal-me, Slovakia and UKE Croatia, with help of Gokul, Croatia.
Konferencija je realizirana u partnerstvu Cal-me iz Slovačke i UKE iz Hrvatske, uz pomoć Udruge Gokul iz Hrvatske

Conference is part of TIK (Time Inventors Kabinet) and MMKamp (Multimedia camp’11) projects by Cal-me, Bratislava and UKE Križevci.
Konferencija je dio suradnje projekta TIK (Time Inventors Kabinet) i rezidencijalnog programa MMKamp’11 (Multimedijalni kamp).

Lokacije/locations:
Zelena dvorana, Zabok – trg D. Domjanića 6